Szerzői jogok

Azzal, hogy belép a www.guideathand.com oldalára, elfogadja az alábbi feltételeket, még abban az esetben is, ha nem regisztrált felhasználója, előfizetője a rendszer szolgáltatásainak.

A guideathand.com domain alatt üzemelő weboldal és az azon megjelenő tartalmak szerzői jogvédelem alatt állnak. Előzetes írásos hozzájárulása nélkül tilos a lap egészének vagy részeinek (szöveg, grafika, fotó, audio- vagy videoanyag, adatszerkezet, struktúra, eljárás, program, stb.) feldolgozása és értékesítése. A lap tartalmának egyes részeit - kizárólag saját felhasználás céljából - merevlemezére mentheti vagy kinyomtathatja, de ebben az esetben sem jogosult a lap így többszörözött részének további felhasználására, terjesztésére, adatbázisban történő tárolására, letölthetővé tételére, kereskedelmi forgalomba hozatalára.

A jogosulatlan felhasználás büntető- és polgári jogi következményeket von maga után.

Külső szolgáltatók honlapunkon felhasznált tartalmai és fotói szerzői jogvédelem alatt állnak, a személyes és nem kereskedelmi felhasználás eseteinek kivételével tilos azokat akár eredeti, akár átírt formában bármilyen médiumban közölni, sugározni vagy továbbadni, részben vagy egészben számítógépen tárolni.

Az MTA SZTAKI mindent megtesz azért, hogy a guideathand.com domain alatt megjelenő információk naprakészek, pontosak és teljesek legyenek, de felelősséget nem vállal a tájékoztatásból fakadó esetleges károkért és az információk felhasználásából eredő következményekért.

A regisztrált felhasználók a GUIDE@HAND alkalmazással megoszthatnak szövegeket, fényképeket, hangokat (Továbbiakban: Tartalmat), feltöltve őket a guideathand.com szerverére. A regisztrált felhasználók által feltöltött tartalomért felelősséget nem vállalunk, ezekért kizárólagos felelősséggel a regisztrált felhasználó tartozik, melyek közül az alábbiaknak megfelelőket nem tölthet fel:
 • alkohollal vagy dohánytermékek értékesítésével kapcsolatos Tartalmak (kivéve, ha megfelelő életkori korlátozásokat használnak);
 • olyan Tartalmakat, melyek a megfelelnek a következőknek: gyűlölködő, fenyegető, rágalmazó, pornográf vagy kifejezetten szexuális tartalmú anyagok, melyek bármilyen formában erőszakra ösztönöznek, meztelenséget, vagy öncélú erőszakot tartalmaznak, akár fényképes, akár grafikus formában;
 • a regisztrált felhasználó tudomásával hamis, félrevezető tájékoztatást, vagy jogellenes tevékenységet, magatartást segíti elő, amely illegális, sértő, fenyegető, obszcén, becsületsértő vagy rágalmazó lehet;
Az MTA SZTAKI ellenőrizheti (de nem köteles) bárminemű a szolgáltatások igénybevételével feltöltött, közzétett vagy megjelenített Tartalmat, azokat törölheti vagy megtagadja azok online megjelenítését.

Tiltott Tartalmak használata és szerzői jogok megsértése elfogadhatatlan és azonnali kizárást és a GUIDE@HAND tagsági jogosultságok megszüntetését vonja maga után.

Adatvédelmi nyiltakozat

A domain üzemeltetője és szerkesztője – a mindenkor hatályos törvények, valamint az adatvédelmi biztos ajánlásai szerint – saját felelősségi körén belül minden tőle telhetőt megtesz a felhasználók személyes adatainak védelme érdekében.
 • Automatikus naplózás
  Szervereink automatikusan regisztrálják a felhasználók aktivitását és néhány más információt. Ezeket az információkat kizárólag statisztikai célokra (feldolgozva, összesítve) hasznosítjuk.

 • Cookie-k
  Egyes szolgáltatásaink egyedi azonosítót, úgynevezett cookie-t helyeznek el felhasználóink számítógépén. A cookie-k kizárólag a felhasználók autentikálásának szolgálják, más célra nem vesszük őket igénybe. A cookie-fogadás felhasználói tiltása szolgáltatásaink igénybevételének nem akadálya, azonban a weboldal regisztrációhoz kötött tartalmakat megtekinteni technológiai okok miatt csak cookie-t fogadó készülékről lehetséges.

 • Regisztráció során rendelkezésünkre bocsátott adatok
  Szolgáltatásaink igénybevételéhez felhasznált külső, rendszeren kívüli regisztrációjára van szükség (facebook). Az így számunkra elérhető információkat a legnagyobb körültekintéssel, szigorúan bizalmasan kezeljük, azokat a felhasználó előzetes írásbeli engedélye nélkül (a törvényben előírt kivételektől eltekintve) harmadik fél részére semmilyen körülmények között nem adjuk át. Az információk megadására azért kérjük felhasználóinkat, hogy statisztikai adatokat nyerjünk róluk, ill. új szolgáltatásaink bemutatásával, bővítésével kapcsolatos információkat eljuttathassuk regisztrált felhasználóink számára. Egyes információkat statisztikai formában nyilvánosságra hozhatunk annak érdekében, hogy szolgáltatásaink működéséről tájékoztassuk az érdeklődőket.

 • A felhasználók fizikai helymeghatározásra alkalmas adatok
  Szolgáltatásaink használata során a felhasználók fizikai helymeghatározására alkalmas adatokat kizárólag akkor gyűjtünk és tárolunk, ha az adott szolgáltatás igénybevételének ez feltétele. Adatokat kizárólag a felhasználó által előzetesen jóváhagyott célra vesszük igénybe, azokat (a törvényben előírt kivételektől eltekintve) harmadik fél részére semmilyen körülmények között nem adjuk át.

 • Nyilvános kommunikációs lehetőségek
  A szolgáltatásainkhoz kapcsolódó nyilvános kommunikációs csatornákat minden felhasználónk saját felelősségére veszi igénybe. A különböző hozzászólások szerzői joga adott felhasználót illeti, ugyanakkor az MTA SZTAKI jogosult azokból korlátozás nélkül idézni, illetve azokat sokszorosítani. A hozzászólások harmadik fél által csak személyes használatra nyomtathatók, tölthetőek le, illetve terjeszthetők, és kizárólag az MTA SZTAKI írásbeli hozzájárulásával lehet őket felhasználni.

 • Linkek
  Szolgáltatásaink telepítéséhez, frissítéséhez olyan kapcsolódási pontok (linkek) tartalmaznak, amely más szolgáltatók oldalaira vezetnek. Ezen szolgáltatók adat- és információvédelmi gyakorlatáért az MTA SZTAKI nem vállal felelősséget.
Ennek a Jogi nyilatkozatnak az értelmezésében a magyar jog az irányadó.